A „Koin” alkalmazás felhasználási feltételei

 1. Felhasználási Feltételek tartalma
  • Jelen Felhasználási Feltételek az Koin Europe Kft. (Adószám: 26159362-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-305099; Székhely: 1051 Budapest Nádor utca 23.; email: info@koin.hu; a továbbiakban a Szolgáltató) által üzemeltetett www.koin.hu online szolgáltatás (továbbiakban: Honlap) és okostelefonokon elérhető, a személyes pénzügyeket nyilvántartó alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás, együttesen: Szolgáltatás) igénybe vételének feltételeit tartalmazza.
  • A Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy a Felhasználási Feltételek rá is vonatkoznak.
  • A Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan része az Adatkezelési Nyilatkozat.
  • A Szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy arról tájékoztatja a Felhasználókat, akik a módosítást követően a Szolgáltatás további használatával elfogadják a módosított Általános Szerződési Feltételeket.
 2. A Szolgáltatás bemutatása
  • A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók elektronikus formában rögzítsék személyes kiadásaikat és bevételeiket. A Szolgáltatás a rögzített pénzügyi adatokat különféle megjelenítési formában rendszerezi és megjeleníti abból a célból, hogy felhasználók egyszerűen áttekinthessék pénzügyeik alakulását.
  • A Szolgáltatásba kerülő adatokat a Felhasználók manuálisan rögzítik a web alapú felületen vagy a mobil eszközökön futó alkalmazáson belül.
 3. A szolgáltatás igénybe vételének feltételei
  • Az igénybe vétel feltétele a regisztráció, mely a Honlapon vagy az Alkalmazáson keresztül történhet. A regisztráció két féle módon jöhet létre:
   • a Felhasználó azonosítását szolgáló adatok: név, email cím és titkos jelszó megadásával. A regisztráció nem végezhető el olyan email címmel, amelyet azonosítás céljából korábban már a Szolgáltatásban rögzítettek.
   • A jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége.
   • amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook vagy Google+ profillal, a regisztráció a “Facebook Connect” vagy a “Google+ Sign-In” szolgáltatás igénybevételével, Facebook vagy Google felhasználóként is lehetséges.
  • A szolgáltatást csak 16 éven felüli magán személyek vehetik igénybe.
 4. Általános rendelkezések
  • A Szolgáltatójogosult a Felhasználó hozzáférési jogát megszüntetni, továbbá regisztrációját és a Felhasználó által a Szolgáltatásban rögzített információkat indoklás és előzetes értesítés nélkül törölni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely funkcióját, müködését vagy megjelenését bármikor megváltoztassa, törölje, vagy a Szolgáltatást bármikor megszüntesse.
  • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás felületén hirdetést vagy személyre szabott hirdetést elhelyezni.
  • A Szolgáltató a Felhasználó által rögzített valamennyi adathoz hozzáfér, kivéve a titkosan tárolt jelszót.
  • A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében feldolgozza, vagy harmadik fél számára átadja.
  • A Szolgáltató a regisztrációt azonosító email címet nem adja ki harmadik fél számára
  • Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált email címére Szolgáltató tájékoztató vagy értesítő leveleket küldjön a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkkal.
 5. Felelősség
  • A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználók által a Szolgáltatásban elhelyezett információk tartalmáért, hitelességért, jogszerüségért vagy teljeskörüségért. A Felhasználó által feltöltött adatokból Szolgáltató által levont következtetések kizárólag tájékoztató jellegűek.
  • A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által a Szolgáltatás használata során tanúsított magatartásáért.
  • A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás használatával összefüggésben tanúsított minden olyan magatartásért, amely a Felhasználók által használt információs rendszerek biztonságát sértik, különös tekintettel a számítógépes vírusok és egyéb károkozásra alkalmas eszközök használatára, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésre, azok megsemmisítésére, károsítására, nyilvánosságra hozatalára.
   Az ilyen magatartással okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős. Szolgáltató ugyanakkor minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt Szolgáltatás adatbázisához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
  • Szolgáltató kizárja felelősségét minden, rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, mely a Szolgáltatás céljának elérését átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen akadályozza, vagy meghiúsítja.
  • Szolgáltató kizár minden felelősséget a meghibásodásokból, nem megfelelő müködésből fakadó esetleges károkért.
  • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.
 6. Adatvédelem
  A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.