Sajnálattal jelentjük be, hogy a Koin szolgáltatást 2022. december 10-én leállítjuk.

További részletek a megszüntetéssel kapcsolatban itt olvashatóak.

A „Koin” alkalmazás Általános Szolgáltatási Feltételei

 1. Bevezetés
  1. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Koin Europe Kft. (Adószám: 26159362-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-305099; Székhely: 1053 Budapest Károlyi utca 9. IV. em.; email: [email protected]; a továbbiakban a Szolgáltató) által üzemeltetett a www.koin.hu domain alatt (továbbiakban: Honlap) webes alkalmazásként, valamint iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra letölthető alkalmazásként (a továbbiakban: Alkalmazás) KOIN néven elérhető, a személyes pénzügyek automatizált nyilvántartására szolgáló online számlainformációs szolgáltatás (a továbbiakban:Számlainformációs Szolgáltatás, továbbá a pénzügyi tranzakciók Felhasználók általi manuális rögzítését, kategorizálását lehetővé tevő szolgáltatás (a továbbiakban: Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás) (a Számlainformációs Szolgáltatás és a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás a továbbiakban együttes említésük esetén: Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
  2. A Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv (a továbbiakban:Felügyelet) által 26159362 számon nyilvántartásba vett, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.), valamint az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) szerint működő pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult pénzforgalmi intézmény, amely jogosult a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) 87. h) pontjában rögzített számlainformációs szolgáltatás nyújtására.
  3. Felhasználó az a természetes személy, aki, jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek egyidejű elfogadásával regisztrál a Szolgáltatásokba (a továbbiakban: Felhasználó).
  4. A Felhasználó és a Szolgáltató (a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) közötti szerződéses jogviszony a regisztrációval jön létre. A Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.
  5. A Felhasználók személyes adatainak kezelése feltételeit rögzítő Adatkezelési Tájékoztató a jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.
 2. A Számlainformációs Szolgáltatás
  1. A Számlainformációs Szolgáltatás egy olyan online, a Szolgáltató által üzemeltetett felületen elérhető pénzforgalmi szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatótól különböző pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott. Célja, hogy a Felhasználók számára lehetővé tegye, hogy elektronikus formában, az adatok automatizált szinkronizációjával nyomon kövessék személyes kiadásaikat és bevételeiket. A Számlainformációs Szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó megbízása alapján, a Felhasználó engedélyével végzi el a Felhasználó fizetési számlája, illetve amennyiben a Felhasználó több fizetési számlával rendelkezik, fizetési számlái adatainak szinkronizálását, illetve ezen adatok megjelenítését a Felhasználó regisztráció során létrehozott saját felhasználói fiókjában (a továbbiakban: Felhasználói Fiók).
  2. A Számlainformációs Szolgáltatás a szinkronizált pénzügyi adatokat különféle megjelenítési formában rendszerezi és megjeleníti abból a célból, hogy a Felhasználók egyszerűen áttekinthessék pénzügyeik alakulását.
  3. A Számlainformációs Szolgáltatáson belül elérhetőek olyan további funkciók, amelyek segítik a Felhasználót abban, hogy pénzügyei alakulását mélyebb összefüggésében láthassa, támogathatja őket pénzügyeikkel kapcsolatos tervezésben és az esetleges döntések meghozatalában.
  4. A Számlainformációs Szolgáltatáson belül elérhetőek olyan további funkciók, amelyek segítik a Felhasználót abban, hogy pénzügyei alakulását mélyebb összefüggésében láthassa, támogathatja őket pénzügyeikkel kapcsolatos tervezésben és az esetleges döntések meghozatalában
  5. A Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételének feltételei, a szerződéskötés lépései
   1. A Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció. A regisztráció a Honlapon vagy az Alkalmazáson keresztül történhet.
   2. A regisztráció két féle módon jöhet létre:
    • egyrészt a Felhasználó azonosítását szolgáló adatok: név, e-mail cím és titkos jelszó megadásával. A regisztráció nem végezhető el ismételten olyan email címmel, amelyet azonosítás céljából korábban már rögzítettek a Számlainformációs Szolgáltatásban vagy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásban. A Számlainformációs Szolgáltatásba vagy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásba korábban már regisztrált Felhasználónak, amennyiben jelszavát elfelejtette volna, akkor lehetősége van azt módosítani egy jelszómódosító email igénylésével,
    • másrészt Single Sign-On segítségével is megvalósulhat, azaz amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook vagy Google profillal illetve AppleID-vel, a regisztráció a “Facebook Connect” , a “Google Sign-In” vagy Apple Sign-In szolgáltatás igénybevételével, Facebook vagy Google felhasználóként is lehetséges.
   3. A Szolgáltató a regisztrációt azonosító email címet nem adja ki harmadik fél számára, kivéve a jogszabály által erre feljogosított hatóságokat. A regisztráció során megadott jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége.
   4. A Szolgáltató az adatbeviteli hibákra, illetve azok javításának lehetőségére felhívja a Felhasználók figyelmét.
   5. A Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre, a Felhasználó e-mail címének ellenőrzése végett ellenőrző e-mailt küld, mely egy linket tartalmaz. A Felhasználó a linkre kattintva igazolja, hogy a megadott e-mail cím felett rendelkezni jogosult. A Szolgáltató az ellenőrző e-mail megküldésétől számított 48 órát biztosít a Felhasználónak arra, hogy a linkre kattintva aktiválja a Felhasználói Fiókját. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Felhasználói Fiókhoz történő hozzáférés felfüggesztésre kerül, biztosítva azonban a későbbi aktiválás lehetőségét.
   6. A Szolgáltató ezt követően visszaigazolja, hogy a regisztráció sikeres volt, mellyel a Felek között szerződéses jogviszony jön létre. Az ily módon megkötött szerződés távoli kommunikáció útján jön létre, a Szolgáltató nem iktatja a szerződést. A szerződés és a kapcsolattartás lehetséges nyelvei: a magyar.
   7. Amennyiben a Felhasználó már rendelkezik a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás igénybevétele érdekében regisztrációval, akkor a Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételéhez újabb regisztrációra nincs szükség, a korábban megadott e-mail címével és jelszavával tud belépni Felhasználói Fiókjába. A Számlainformációs Szolgáltatás azonban kizárólag azt követően lesz ezen Felhasználók számára elérhető, ha a korábban regisztrált Felhasználó nyilatkozik a jelen Felhasználási Feltételek, valamint annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról, továbbá az online módon hozzáférhető fizetési számláját az alábbi 2.5.9. pont szerint összekapcsolja a Felhasználói Fiókjával.
   8. A Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó valamely a Szolgáltatótól különböző magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál online módon hozzáférhető fizetési számlával rendelkezzen.
   9. A Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a Felhasználó valamely fizetési számlája vonatkozásában engedélyt adjon a Szolgáltatónak arra, hogy a Felhasználó fizetési számlájához való kapcsolódás útján a fizetési számla adatait, a Számlainformációs Szolgáltatás naprakész működtetéséhez szükséges időközönként szinkronizálja.
   10. A Számlainformációs Szolgáltatást csak 16 éven felüli magánszemélyek vehetik igénybe.
  6. Számlainformációs Szolgáltatás használata
   1. A Számlainformációs Szolgáltatás használatához a Felhasználónak legalább egy fizetési számlát kell hozzárendelnie a Felhasználói Fiókjához (a továbbiakban: Hozzárendelt Számla).
   2. Számlainformációs Szolgáltatás használata során a Felhasználó úgy tud Hozzárendelt Számlát létrehozni, hogy végrehajtja valamely fizetési számlája adatainak szinkronizációját a Felhasználói Fiókjával.
   3. Hozzárendelt Számla létrehozásakor a Felhasználó kiválasztja, hogy melyik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája adatait szeretné szinkronizálni.
   4. A számlainformációk szinkronizálása érdekében a Felhasználó engedélyt ad a Szolgáltatónak arra, hogy az engedély megadásától annak az alábbi 2.6.14. és 2.13. pontban jelzettek szerinti visszavonásáig, a kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál a Felhasználó nevében naponta egy alkalommal automatikusan, illetve minden alkalommal, amikor a Felhasználó, a Felhasználói Fiókjába történő belépést követően azt aktívan igényli, elvégezze a kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája adatainak szinkronizációját, majd a szinkronizált számlainformációkat megjelenítse a Felhasználói Fiókjában.
   5. Felhasználó e hozzájárulás megadását követően a Felhasználói Fiókjából átirányításra kerül a kiválasztott fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató netbanki felületére, ahol a kiválasztott fizetési számla vonatkozásában a személyes hitelesítési adatai helyes megadásával összekapcsolja a kiválasztott fizetési számlát a Felhasználói Fiókjával, így hozzáférést adva a Szolgáltatónak az érintett fizetési számlához kapcsolódó netbanki felülethez.
   6. Az összekapcsolásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója által alkalmazott erős ügyfél-hitelesítési megoldással (SCA), a Felhasználó kétlépcsős azonosításával kerül sor.
   7. A Szolgáltató a Felhasználó számlainformációihoz kizárólag a Felhasználó által helyesen megadott személyes hitelesítési adatok alapaján, a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott, a jogosultságot biztosító token birtokában, a token érvényességi ideje alatt fog hozzáférni. A token érvényességi idejének lejártát követően a Felhasználónak ismét azonosítania kell majd magát a 2.6.5. pont szerinti hitelesítési adatok megadásával a 2.6.6. pont szerinti módon.
   8. Ha ez sikeresen végbement a Szolgáltató végrehajtja a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához szükséges számlainformációk szinkronizálását. Az első szinkronizáció során a Felhasználó adott Hozzárendelt Számlájának összekapcsoláskori egyenlege kerül szinkronizálásra, míg a továbbiakban a legutolsó, sikeres szinkronizáció óta eltelt idő tranzakciótörténete. Szolgáltató azonban rögzíti, hogy a szinkronizációk során az adott fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatótól függően, de maximálisan az elmúlt 30-napra, illetve 90-napra vonatkozó tranzakciótörténet szinkronizációjára kerülhet sor.
   9. Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben biztosítja, hogy a Felhasználó pénzforgalmi szolgáltató általi azonosítása, azaz hitelesítése céljából rendelkezésére bocsátott személyes hitelesítési adataihoz a Felhasználón és a személyes hitelesítési adatok kibocsátóján kívül más ne férhessen hozzá, valamint azokat biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja.
   10. Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóval létesített vagy fenntartott minden egyes kapcsolat során azonosítja magát a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint e szolgáltatóval és a Felhasználóval biztonságos adatátviteli kapcsolatban áll.
   11. Számlainformációs Szolgáltatás keretében a Felhasználói Fiókban megjelenített számlainformációkat a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató szolgáltatja. Maguk az e módon rendelkezésre álló szinkronizált számlaadatok manuálisan nem módosíthatók a Felhasználó által. A Felhasználó kiadásainak követése, a pénzügyi tranzakciók kategorizálása automatikusan, a meghatározott paraméterek szerint történik.
   12. Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben kizárólag a Felhasználó által összekapcsolt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz fér hozzá, olyan mértékben, amilyen mértékben a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához erre feltétlenül szükség van. Számlainformációs Szolgáltatás során szinkronizálásra kerülő adatok köre:
    • Számlatulajdonos neve
    • Bankszámla devizaneme
    • Bankszámlaszáma
    • Bankszámla azonosító
    • Egyenleg
    • Tranzakció típus megnevezése
    • Tranzakció típus kód
    • Tranzakció banki azonosítója
    • Tranzakció összeg (zárolt, könyvelt)
    • Tranzakció devizanem
    • Partner neve
    • Elfogadóhely neve
    • Értéknap
    • Kártya használat időpontja
    • Közlemény
   13. A Felhasználó a Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a fenti 2.6.12. pontban jelzett adatokat megismerhesse.
   14. A Felhasználó, egy adott Hozzárendelt Számla Felhasználói Fiókból történő eltávolításával automatikusan visszavonja az adott fizetési számlája adatainak szinkronizációjára vonatkozó engedélyét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy adott Hozzárendelt Számla Felhasználói Fiókból történő eltávolítása esetén valamennyi, a Hozzárendelt Számla tekintetében szinkronizálásra került adata véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.
  7. Díjazás
   1. A Számlainformációs Szolgáltatás díj, jutalék és költségmentesen vehető igénybe. A jelen díjszabásra vonatkozó rendelkezés visszavonásig érvényes.
  8. Felelősség és biztonság
   1. A Számlainformációs Szolgáltatásba történő regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak megfelelően megadni. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, email cím megadásából eredő jogkövetkezményekért, ugyanakkor az ebből származó kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát a rendelkezésére álló eszközökkel ellenőrizni vagy a Felhasználótól kérni a megadottak valódisága igazolását. A Szolgáltató különösen azokra az esetre, ha felmerül annak a gyanúja, hogy a Felhasználó téves, hibás vagy hamis adatokat adott meg a Számlainformációs Szolgáltatásba történő regisztráció során, illetve annak, hogy a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélésre került sor a regisztráció során, fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Számlainformációs Szolgáltatásba történő regisztrációját visszautasítsa. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Számlainformációs Szolgáltatás használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy téves, hibás vagy hamis adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetni.
   2. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Számlainformációs Szolgáltatás keretében a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által átadott információk tartalmáért, hitelességért, jogszerűségért vagy teljeskörűségért. A Számlainformációs Szolgáltatás eredményeként megjelenített adatokból a Felhasználók, illetve a Szolgáltató által levont következtetések kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató valamennyi ilyen információból származó tévedés, hibás következtetés, kár, veszteség tekintetében kizárja a felelősségét.
   3. A Felhasználó köteles a Számlainformációs Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, és minden tőle elvárható intézkedést megtenni a biztonsági előírások betartása érdekében. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Számlainformációs Szolgáltatás használata során a Felhasználó által tanúsított magatartásért, ideértve a Felhasználó által harmadik személyeknek okozott károkat.
   4. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét a Számlainformációs Szolgáltatás használatával összefüggésben harmadik személy által tanúsított minden olyan magatartásért, amely a Felhasználók által használt információs rendszerek biztonságát sérti, különös tekintettel a számítógépes vírusok és egyéb károkozásra alkalmas eszközök használatára, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésre, azok megsemmisítésére, károsítására, nyilvánosságra hozatalára.
    Az ilyen magatartással okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős. Szolgáltató ugyanakkor minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt Számlainformációs Szolgáltatás adatbázisához illetéktelen személyek, ezen esetek bekövetkezése esetén se férhessenek hozzá.
   5. Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét minden, rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, a Számlainformációs Szolgáltatás elérhetősége korlátozásáért, megszűnéséért, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Szolgáltatónak nincs lehetősége és amely a Számlainformációs Szolgáltatás céljának elérését átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen akadályozza, vagy meghiúsítja. Ilyennek minősül különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi jogszabály, hatóság rendelkezéséből vagy a Szolgáltató működésének megzavarásából eredő meghibásodások, akadályok. Így abban az esetben sem felel a Szolgáltató az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, amennyiben ezek miatt az okok miatt a Szolgáltató átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen beszünteti vagy korlátozza a Számlainformációs Szolgáltatást.
   6. Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtása során, a Felhasználó fizetési számlája adatainak szinkronizációjához esetenként szükségessé váló hitelesítésekkor, a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató ügyfél-hitelesítési megoldására, illetve annak Szolgáltató felé kommunikált eredményére támaszkodik, Szolgáltató a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató ügyfél-hitelesítési megoldása hibáiból, téves eredményéből, az erős ügyfél-hitelesítési megoldás kötelező alkalmazása eseteiben, annak elmaradásából származó károk vonatkozásában felelősségét kizárja.
   7. Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatok kezelése érdekében felderíti és osztályozza a működési és biztonsági eseményeket. A Felhasználó a Számlainformációs Szolgáltatás igénybevétele során tapasztalt a biztonsággal kapcsolatos észrevételeit, panaszait a [email protected] e-mail címre történő megküldésével jelenheti be a Szolgáltatónak. A Felhasználó köteles a [email protected] e-mail címre történő megküldésével Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, ha tudomására jut, hogy a Felhasználói Fiókjába történő belépéshez szükséges, illetve személyes hitelesítési adatai vélhetően vagy ténylegesen jogosulatlan harmadik személy birtokába vagy harmadik személy által jogosulatlanul felhasználásra kerültek, továbbá ha észleli vagy valószínűsíti, hogy a illetéktelen személyek jogosulatlanul vagy csalárd módon fértek hozzá Felhasználói Fiókjához vagy bármely a Számlainformációs Szolgáltatással összekapcsolt fizetési számlájához. A Felhasználó bejelentési kötelezettsége teljesítésének elmaradásából következő károkat a Felhasználó viseli.
   8. Szolgáltató, amennyiben olyan súlyosabb működési vagy biztonsági esemény következne be, amely sérti vagy sértheti a Felhasználók érdekeit, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználókat az eseményről, valamint minden olyan rendelkezésre álló intézkedésről, amelyet az esemény káros hatásainak enyhítése érdekében meghozhatnak.
   9. A Számlainformációs Szolgáltatáshoz történő jóvá nem hagyott hozzáférési kísérlet, illetve a hozzáférés csalárd módon történő kezdeményezése objektíven indokolható és kellően bizonyított gyanúja esetén a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltató és ezáltal a Felhasználók hozzáférését a Számlainformációs Szolgáltatáshoz. A Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató lehetőség szerint a hozzáférés megtagadását megelőzően, de legkésőbb a hozzáférés megtagadását követően haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés megtagadásáról és annak okairól, kivéve, ha a tájékoztatás objektíven indokolt biztonsági okból nem helyénvaló vagy azt jogszabály tiltja. A hozzáférés megtagadása okának megszűnését követően a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató ismételten biztosítja a hozzáférést, így a Számlainformációs Szolgáltatás ismét elérhetővé válik. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét arra az esetre, ha valamely, a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató megtagadja a Szolgáltatótól a számlainformációkhoz vagy egyéb adathoz való hozzáférést.
  9. Adatvédelem
   1. A Számlainformációs Szolgáltatás nyújtása során megismert adatokat a Szolgáltató, a Felhasználó által kifejezetten igényelt szolgáltatások biztosítása céljából tárolja, használja fel.
   2. Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot azzal, hogy nem minősül érzékeny fizetési adatnak a Felhasználó, mint számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma.
   3. A Szolgáltató a Felhasználó kifejezett hozzájárulása birtokában jogosult a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendelkezésre álló adatokat – az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívül – harmadik személyek részére továbbítani.
   4. A Számlainformációs Szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok körére, az egyes adatkezelési célokra és az adattovábbítás lehetőségére vonatkozó részletes szabályokat a jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
  10. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. A Szolgáltató különösen jogosult a Számlainformációs Szolgáltatás körét módosítani, időlegesen felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni, amennyiben erre technikai, biztonsági okokból vagy a jogszabályok változása miatt szükséges. Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatás elérhetősége átmeneti korlátozásáról, felfüggesztéséről, amennyiben az tervezetten következik be a Felhasználót legalább három (3) nappal a tervezett esemény bekövetkezése előtt a Honlapon vagy az Alkalmazáson keresztül tájékoztatja. A Számlainformációs Szolgáltatás tervezett végleges megszüntetéséről a Szolgáltató a Felhasználókat legalább a tervezett megszüntetés napját harminc (30) nappal megelőzően, a Honlapon vagy az Alkalmazáson keresztül, továbbá e-mailben is tájékoztatja. Amennyiben a Számlainformációs Szolgáltatás elérhetősége korlátozására, felfüggesztésére vagy véglegesen megszüntetésére váratlan okból kerül sor, a Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal, ésszerű időn belül értesíti a Felhasználókat az előbbiekben ismertetett módok valamelyikén.
  11. A Felhasználási Feltételek olyan módosításához, amely során meglévő vagy új szolgáltatás kapcsán díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség kerül bevezetésre, illetve amely a Szolgáltató által a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben megismert, kezelt adatok körének bővítését jelenti, a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett hozzájárulását kéri a tervezett módosítások bevezetését legalább harminc (30) nappal megelőzően. Díjbevezetésre, az adatok bővített körének kezelésére kizárólag a Felhasználó hozzájárulása birtokában kerül sor. Amennyiben a Felhasználó a módosítások hatálybalépést megelőző munkanapig nem járul hozzá a Felhasználási Feltételek jelen pont szerinti módosításához, akkor a Szolgáltató felfüggeszti vagy amennyiben a módosítás csak egyes Számlainformációs Szolgáltatást érint és a módosítással nem érintett szolgáltatás külön is igénybe vehető, a nem érintett szolgáltatásokra korlátozza a Felhasználó hozzáférését.
  12. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás bármely funkcióját, működését vagy megjelenését bármikor megváltoztassa, törölje, vagy a Számlainformációs Szolgáltatást bármikor megszüntesse a Szolgáltató működési körében felmerült okból.
  13. A Felhasználó bármikor jogosult a Számlainformációs Szolgáltatás során szinkronizált adatokat, valamint a Felhasználói Fiókját díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen maga törölni. A Felhasználói Fiók törlése a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt automatikusan megszünteti. A Felhasználó Fiók törlése a Felhasználó fizetési számlája adatainak a Számlainformációs Szolgáltatás keretében történő automatikus szinkronizációhoz adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználói Fiókja törlése esetén valamennyi, a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben szinkronizált vagy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással összefüggésben általa rögzített adata véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül. A Felhasználó a szerződéses jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát a regisztrációkor megadott email címéről a [email protected] címre küldött elektronikus levél formájában közölheti joghatályosan, ebben az esetben a Szolgáltató végzi el a Felhasználói Fiók törlését, a Felhasználóval a törlést legalább 30 nappal megelőzően, a regisztrációkor megadott email címen közölt időpontban.
  14. A Szolgáltató a Számlainformációs Szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő tájékoztatási kötelezettségének a Honlap, illetve az Alkalmazás nyitófelületén keresztül, valamint e-mailben tesz eleget. A Felhasználók kapcsolattartás céljából a [email protected] e-mail címet használhatják, melyre bármely levelező rendszeren keresztül küldhetnek e-mailt. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni a Honlap, illetve az Alkalmazás nyitófelületén keresztül, a Felhasználó által használt eszközöknek a következő műszaki és szoftver követelményeknek kell megfelelnie:
   • Az Alkalmazás csak iOS és Android operációs rendszerrel működő okostelefonokon használható, a 10., valamint annál frissebb verziószámú iOS operációs rendszerekkel, illetve az 5. verziószámú, valamint annál frissebb verziószámú Android operációs rendszerekkel kompatibilis, és az Alkalmazás használatához szélessávú internet-hozzáférés szükséges.
   • A Honlap megfelelő eléréséhez szélessávú internet-hozzáférésen túl 78., valamint annál frissebb verziójú Chrome, 70., valamint annál frissebb verziójú Firefox, 13. valamint annál frissebb verziójú Safari böngészővel kell a Felhasználónak rendelkeznie.
  15. A Felek közötti szerződéses jogviszony fennállása alatt a Szolgáltató a Felhasználó kérésére köteles a jelen Felhasználási Feltételeket és a Pft. 10. § szerinti adatokat papíron vagy tartós adathordozón a Felhasználó rendelkezésre bocsátani.
  16. A Szolgáltató felügyeletét a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank látja el.
   A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei:
   Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
   Levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
   Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
   Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (80) 203 776
   E-mail: [email protected]
   Személyes és telefonos ügyfélfogadás időpontja:
   H: 8 -18 óráig
   K: 8 -17 óráig
   Sz: 10 -17 óráig
   Cs: 8 -17 óráig
   P: 8 -15 óráig
 3. Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás
  1. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás egy olyan a Szolgáltató által üzemeltetett felületen elérhető szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Felhasználóknak, hogy kiadásaikat és bevételeiket, illetve számláik egyenlegét maguknak manuálisan vezessék, azaz úgy, hogy az egyes bevételeiket, kiadásaikat, megtakarításaikat a megfelelő kategóriákba berögzítve tartsák nyilván a saját Felhasználói Fiókjukban. E szolgáltatás nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak. A Magyar Nemzeti Bank felügyelete nem terjed ki a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásra.
  2. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatáson belül elérhetőek olyan további funkciók, amelyek segítik a Felhasználót abban, hogy pénzügyeik alakulását mélyebb összefüggésében láthassák, támogathatják őket pénzügyeikkel kapcsolatos tervezésben és az esetleges döntések meghozatalában.
  3. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás funkciói a különböző felületekről történő elérés ellenére, minden felületen megközelítőleg azonosak, de azok sajátosságából fakadóan - az optimális felhasználási mód figyelembevételével -, a webes és a mobilos felületek struktúrájukban eltérnek egymástól.
  4. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás igénybevételének feltételei, a szerződéskötés lépései
   1. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció. A regisztráció a Honlapon vagy az Alkalmazáson keresztül történhet.
   2. A regisztráció két féle módon jöhet létre:
    • egyrészt a Felhasználó azonosítását szolgáló adatok: név, e-mail cím és titkos jelszó megadásával. A regisztráció nem végezhető el ismételten olyan email címmel, amelyet azonosítás céljából korábban már rögzítettek a Számlainformációs Szolgáltatásban vagy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásban. A Számlainformációs Szolgáltatásba vagy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásba korábban már regisztrált Felhasználónak, amennyiben jelszavát elfelejtette volna, akkor lehetősége van azt módosítani egy jelszómódosító email igénylésével,
    • másrészt Single Sign-On segítségével is megvalósulhat, azaz amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook vagy Google profillal illetve AppleID-vel, a regisztráció a “Facebook Connect” , a “Google Sign-In” vagy Apple Sign-In szolgáltatás igénybevételével, Facebook vagy Google felhasználóként is lehetséges.
   3. A Szolgáltató a regisztrációt azonosító email címet nem adja ki harmadik fél számára, kivéve a jogszabály által erre feljogosított hatóságokat. A regisztráció során megadott jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége.
   4. A Szolgáltató az adatbeviteli hibákra, illetve azok javításának lehetőségére felhívja a Felhasználók figyelmét.
   5. A Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre, a Felhasználó e-mail címének ellenőrzése végett ellenőrző e-mailt küld, mely egy linket tartalmaz. A Felhasználó a linkre kattintva igazolja, hogy a megadott e-mail cím felett rendelkezni jogosult. A Szolgáltató az ellenőrző e-mail megküldésétől számított 48 órát biztosít a Felhasználónak arra, hogy a linkre kattintva aktiválja a Felhasználói Fiókját. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Felhasználói Fiókhoz történő hozzáférés felfüggesztésre kerül, biztosítva azonban a későbbi aktiválás lehetőségét.
   6. A Szolgáltató ezt követően visszaigazolja, hogy a regisztráció sikeres volt, mellyel a Felek között szerződéses jogviszony jön létre. Az ily módon megkötött szerződés távoli kommunikáció útján jön létre, a Szolgáltató nem iktatja a szerződést. A szerződés és a kapcsolattartás lehetséges nyelvei: a magyar, illetve angol.
   7. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatást csak 16 éven felüli magánszemélyek vehetik igénybe.
  5. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás használata
   1. A Számlainformációs Szolgáltatással ellentétben a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás használatához a Felhasználónak az új „számlát“ manuálisan kell létrehoznia a Felhasználói Fiókjában.
   2. A Felhasználó által manuálisan létrehozott „számlát” a Felhasználó látja el egy tetszőleges elnevezéssel, a Felhasználó adja meg a „számlához” kapcsolódó valuta nemét, illetve kezdő egyenlegét.
   3. Az így létrehozott „számlára” a későbbiek során is csak manuálisan felvitt tételeket rögzíthet a Felhasználó. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás keretében rögzített adatok kizárólag a Felhasználótól származnak.
   4. A Felhasználó tetszőleges szempontrendszerű kategorizálással, címkék, emlékeztetők beállításával teheti áttekinthetőbbé az e módon vezetett pénzügyeit.
   5. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás során lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a Felhasználói Fiókban rögzített egyes tételeket az egyes kiadáskategóriák között manuálisan mozgassa.
   6. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással összefüggésben a Szolgáltató, a Felhasználó által, saját belátása szerint, önkéntesen rögzített valamennyi adathoz hozzáfér, kivéve a titkosan tárolt jelszót.
   7. A Felhasználó a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással összefüggésben rögzített valamennyi adatot megismerhesse. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás nyújtása során megismert adatokat a Szolgáltató, a Felhasználó által kifejezetten igényelt szolgáltatások biztosítása céljából tárolja, használja fel.
  6. Díjazás
   1. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás díj, jutalék és költségmentesen vehetők igénybe. A jelen díjszabásra vonatkozó rendelkezés visszavonásig érvényes.
  7. Felelősség és biztonság
   1. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásba történő regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak megfelelően megadni. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, email cím megadásából eredő jogkövetkezményekért, ugyanakkor az ebből származó kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát a rendelkezésére álló eszközökkel ellenőrizni vagy a Felhasználótól kérni a megadottak valódisága igazolását. A Szolgáltató különösen azokra az esetre, ha felmerül annak a gyanúja, hogy a Felhasználó téves, hibás vagy hamis adatokat adott meg a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásba történő regisztráció során, illetve annak, hogy a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélésre került sor a regisztráció során, fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásba történő regisztrációját visszautasítsa. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy téves, hibás vagy hamis adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetni.
   2. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásban a Felhasználók által rögzített információk tartalmáért, hitelességért, jogszerűségért vagy teljeskörűségért. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásban a Felhasználó által rögzített, a Felhasználó által kategorizált adatokból a Felhasználók, illetve a Szolgáltató által levont következtetések kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató valamennyi ilyen információból származó tévedés, hibás következtetés, kár, veszteség tekintetében kizárja a felelősségét.
   3. A Felhasználó köteles a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, és minden tőle elvárható intézkedést megtenni a biztonsági előírások betartása érdekében. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás használata során a Felhasználó által tanúsított magatartásáért, ideértve a Felhasználó által harmadik személyeknek okozott károkat.
   4. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás használatával összefüggésben harmadik személy által tanúsított minden olyan magatartásért, amely a Felhasználók által használt információs rendszerek biztonságát sérti, különös tekintettel a számítógépes vírusok és egyéb károkozásra alkalmas eszközök használatára, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésre, azok megsemmisítésére, károsítására, nyilvánosságra hozatalára.
    Az ilyen magatartással okozott, vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős. Szolgáltató ugyanakkor minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás adatbázisához illetéktelen személyek, ezen esetek bekövetkezése esetén se férhessenek hozzá.
   5. Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét minden, rajta kívül álló okból bekövetkező olyan meghibásodásért, a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás elérhetősége korlátozásáért, megszűnéséért, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Szolgáltatónak nincs lehetősége és amely a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás céljának elérését átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen akadályozza, vagy meghiúsítja. Ilyennek minősül különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi jogszabály, hatóság rendelkezéséből vagy a Szolgáltató működésének megzavarásából eredő meghibásodások, akadályok. Így abban az esetben sem felel a Szolgáltató az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, amennyiben ezek miatt az okok miatt a Szolgáltató átmenetileg, időszakonként visszatérően, vagy véglegesen beszünteti vagy korlátozza a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatást.
  8. Adatvédelem
   1. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás nyújtása során megismert adatokat a Szolgáltató, a Felhasználó által kifejezetten igényelt szolgáltatások biztosítása céljából tárolja, használja fel.
   2. A Szolgáltató a Felhasználó kifejezett hozzájárulása birtokában jogosult a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendelkezésre álló adatokat – az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívül – harmadik személyek részére továbbítani.
   3. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok körére, az egyes adatkezelési célokra és az adattovábbítás lehetőségére vonatkozó részletes szabályokat a jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
  9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. A Szolgáltató különösen jogosult a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás körét módosítani, időlegesen felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni, amennyiben erre technikai, biztonsági okokból vagy a jogszabályok változása miatt szükséges. Szolgáltató a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás elérhetősége átmeneti korlátozásáról, felfüggesztéséről, amennyiben az tervezetten következik be a Felhasználót legalább három (3) nappal a tervezett esemény bekövetkezése előtt a Honlapon vagy az Alkalmazáson keresztül tájékoztatja. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás tervezett végleges megszüntetéséről a Szolgáltató a Felhasználókat legalább a tervezett megszüntetés napját harminc (30) nappal megelőzően, a Honlapon vagy az Alkalmazáson keresztül, továbbá e-mailben is tájékoztatja. Amennyiben a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás elérhetősége korlátozására, felfüggesztésére vagy véglegesen megszüntetésére váratlan okból kerül sor, a Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal, ésszerű időn belül értesíti a Felhasználókat az előbbiekben ismertetett módok valamelyikén.
  10. A Felhasználási Feltételek olyan módosításához, amely során meglévő vagy új szolgáltatás kapcsán díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség kerül bevezetésre, illetve amely a Szolgáltató által a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással összefüggésben megismert, kezelt adatok körének bővítését jelenti, a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett hozzájárulását kéri a tervezett módosítások bevezetését legalább harminc (30) nappal megelőzően. Díjbevezetésre, az adatok bővített körének kezelésére kizárólag a Felhasználó hozzájárulása birtokában kerül sor. Amennyiben a Felhasználó a módosítások hatálybalépést megelőző munkanapig nem járul hozzá a Felhasználási Feltételek jelen pont szerinti módosításához, akkor a Szolgáltató felfüggeszti vagy amennyiben a módosítás csak egyes Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatást érint és a módosítással nem érintett szolgáltatás külön is igénybe vehető, a nem érintett szolgáltatásokra korlátozza a Felhasználó hozzáférését.
  11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás bármely funkcióját, működését vagy megjelenését bármikor megváltoztassa, törölje, vagy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatást bármikor megszüntesse a Szolgáltató működési körében felmerült okból.
  12. A Felhasználó bármikor jogosult a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatásban rögzítésre kerül adatokat, valamint a Felhasználói Fiókját díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen maga törölni. A Felhasználói Fiók törlése a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt automatikusan megszünteti. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználói Fiókja törlése esetén valamennyi, a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben szinkronizált vagy a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással összefüggésben általa rögzített adata véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül. A Felhasználó a szerződéses jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát továbbá a regisztrációkor megadott email címéről a [email protected] címre küldött elektronikus levél formájában közölheti joghatályosan, ebben az esetben a Szolgáltató végzi el a Felhasználói Fiók törlését, a Felhasználóval a törlést legalább 30 nappal megelőzően, a regisztrációkor megadott email címen közölt időpontban.
  13. A Szolgáltató a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő tájékoztatási kötelezettségének a 2.14. pont szerint tesz eleget.
 4. A szerződés módosítása, megszüntetése
  1. A Felek a közöttük létrejött szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
  2. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználó számára nem hátrányos módon, egyoldalúan módosítani. A Felhasználó számára kedvezőtlen módosítást nem jelentő módosításokról a Szolgáltató legkésőbb azok hatálybalépését megelőző munkanapon tájékoztatja a Felhasználót a módosított Felhasználási Feltételekre mutató link Honlapon vagy Alkalmazás nyitófelületén történő közzététellel.
  3. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben a meglévő Szolgáltatásokra vonatkozó díjszabást új díj vagy költség bevezetésével egyoldalúan nem módosíthatja.
  4. Nem minősül egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításnak, ha
   • a Felhasználási Feltételek módosítására jogszabály vagy a Felügyelet, illetve egyéb hatóság a Szolgáltatóra nézve kötelező érvényű ajánlása, döntése értelmében kerül sor,
   • a Szolgáltató új szolgáltatást, és ahhoz kapcsolódóan új díjat, költséget vezet be, ha az új szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó számára nem kötelező, valamint, ha a feltételek módosítása kizárólag az új felhasználókra vonatkozik,
   • a Szolgáltató az előre megadott időszak letelte vagy az előre meghirdetett feltételek bekövetkezése esetén, az előre meghirdetett módon és mértékben változtatja meg a szerződéses feltételeket.
  5. Szolgáltató a Felhasználó előzetes tájékoztatását követően jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan a Felhasználó hátrányára módosítani különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okok bekövetkezése esetén:
   • Szolgáltatások meglévő funkciójának kivezetése, új funkciók bevezetése
   • Szolgáltatások meglévő vagy új funkciójának módosítása
   • Szolgáltatások igénybevételével, működtetésével kapcsolatos feltételek, eljárások változása
   • Szolgáltató üzletpolitikájának, termékpolitikájának változása.
  6. A jelen Felhasználási Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt legalább harminc (30) nappal tájékoztatja a Felhasználót a bevezetendő, módosuló rendelkezések a Honlapon vagy Alkalmazás nyitófelületén történő közzététellel, valamint a Felhasználókat elektronikus levélben (e-mail) is tájékoztatja a módosítás időpontjáról, tényéről és tartalmáról.
  7. Amennyiben a Szerződés egyoldalú, kedvezőtlen módosítását a Felhasználó magára nézve sérelmesnek tartja, jogosult a szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal, díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen a Felhasználói Fiókja törlésével megszüntetni a módosítás hatálybalépése előtti napig. Amennyiben a Felhasználó a hatálybalépést megelőző munkanapig nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását írásban vagy e-mailen, illetve nem törli a Felhasználó Fiókját az a Felhasználási Feltételek módosítása Felhasználó által elfogadásának minősül.
  8. A jelen Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogát megszüntetni, továbbá regisztrációját (Felhasználói Fiókját) és a Felhasználó által a Szolgáltatásokban rögzített információkat törölni.
  9. A Szolgáltató jogosult a szerződéses jogviszonyt 30 napos felmondási idő kikötésével megszüntetni.
  10. A Szolgáltató, a szerződéses jogviszony bármely módon történő megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozatát joghatályosan közöltnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató azt elektronikus levél formájában, a Felhasználó regisztrációkor megadott email címére megküldi.
 5. Vegyes rendelkezések
  1. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti.
  2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások felületén hirdetést elhelyezni. Személyre szabott, illetve direkt marketing hirdetések a Felhasználói Fiókban csak a Felhasználó egyértelmű és kifejezett hozzájárulása birtokában helyezhetők el.
  3. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy regisztráció során megadott e-mail címére Szolgáltató tájékoztató vagy értesítő leveleket küldjön a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal.