A „Koin” internetes alkalmazás Adatkezelési Tájékoztatója

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Koin Europe Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.koin.hu és az okostelefonokon elérhető, a személyes pénzügyeket nyilvántartó Koin alkalmazás (a továbbiakban: Szolgáltatás) adatkezelési gyakorlatát ismerteti. A Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Az Adatkezelő neve: Koin Europe Kft.

Az Adatkezelő címe: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. em.

Az Adatkezelő képviselője: Szabó Márton ügyvezető

Elérhetőség: [email protected]

 1. Az adatkezelés jogalapja:
  A felhasználói fiók létrehozásával, a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás és Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásával, valamint a marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, a szükséges és statisztikai sütik, illetve szoftverfejlesztési készletek alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés esetében az Adatkezelőnek az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk f) pontja szerinti jogos érdeke.
  A Felhasználó hozzájárulása bármikor visszavonható, ez azonban a visszavonásig terjedő adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 2. Az adatkezelés megnevezése:
  Szolgáltatásnyújtás:
  A felhasználó fiók létrehozása, Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás, Számlainformációs Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában a személyes adatokhoz történő hozzáférés, gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, közlés továbbítás útján, a szükséges és statisztikai sütik alkalmazása tekintetében a hozzáférés, gyűjtés, rögzítés, rendszerezés. A Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás és a Számlainformációs Szolgáltatás a Felhasználási Feltételekben kerül bemutatásra.
  Marketing tevékenység:
  Az Adatkezelő a marketing tevékenységével kapcsolatos adatkezelési műveletek a következők: hozzáférés, gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés. Az Adatkezelő a marketing tevékenysége keretében a 3.A-C. pontban meghatározott személyes adatok elemzése alapján személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg a Felhasználók részére a Koin alkalmazásban, melynek során az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti profilalkotásra kerül sor. A Felhasználók személyes adatai (a Koin alkalmazás jellege következtében elsősorban a pénzügyi adatok) alapján az Adatkezelő elsősorban a Felhasználók gazdasági helyzetét, személyes preferenciáit, illetve érdeklődési körét értékeli és ennek megfelelő hirdetéseket jeleníthet meg számukra. Az Adatkezelőnek ez a tevékenysége joghatással nem jár a Felhasználókra nézve, csak az alkalmazáson belüli hirdetések típusát, jellegét befolyásolja az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok alapján. Tekintettel arra, hogy a Felhasználók szabadon döntenek arról, hogy a Manuális Kiadáskövető Szolgáltatás körében milyen személyes adatokat rögzítenek a Koin alkalmazásban, illetve milyen számlához biztosítanak hozzáférést az Adatkezelőnek a Számlainformációs Szolgáltatással összefüggésben, ezért előfordulhat, hogy az Adatkezelő a Felhasználók számára nem releváns hirdetéseket jelenít meg.
  Az Adatkezelő marketing tevékenységébe tartozik továbbá a marketing sütik alkalmazása, amely a jelen Adatkezelési Tájékoztató 4.a. pontjában kerül részletezésre.
 3. A kezelt adatok köre:
  1. A Felhasználó által a regisztrációkor kötelezően vagy a későbbi használat során megadott adatok: név, email cím, jelszó és/vagy Facebook, Google vagy Apple ID)
  2. Felhasználó által önkéntesen közvetlenül megadott kiadásokra és bevételekre vonatkozó információk (pl.: összeg, dátum, valuta, kategória, címke, fotó)
  3. Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, számlainformációs szolgáltatás keretén belül, harmadik féltől származó, feldolgozásra és tárolásra kerülő adatok:

   • Számlatulajdonos neve
   • Bankszámla devizaneme
   • Bankszámla azonosító
   • Bankszámlaszáma
   • Egyenleg
   • Tranzakció típus megnevezése
   • Tranzakció típus kód
   • Tranzakció banki azonosítója
   • Tranzakció összeg (zárolt, könyvelt)
   • Tranzakció devizanem
   • Partner neve
   • Elfogadóhely neve
   • Értéknap
   • Kártyahasználat időpontja
   • Közlemény
  4. Automatikusan rögzítésre kerül a Számlainformációs Szolgáltatás, illetve a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás használata során a Felhasználó számítógépének IP-címe, a Felhasználó eszköze, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer – típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A jelen pontban rögzítetteken kívül az Adatkezelő a lent részletezett sütik, illetve szoftverfejlesztő készletek segítségével a Felhasználók honlap- illetve alkalmazáshasználati szokásait is elemzi.
 4. Az adatkezelés célja:
  1. A 3.A. pontban megadott adatok tekintetében a Felhasználóval kötendő szerződés létrehozása, annak teljesítése, a Felhasználó azonosítása, továbbá a Felhasználóval való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása a Felhasználó által igénybe vett Számlainformációs Szolgáltatással, illetve a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással összefüggésben.
  2. A 3.B. pontban megadott adatok tekintetében a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás tekintetében a szerződés teljesítése. Az Adatkezelő a 3.B. pont szerinti kezelt adatokat aggregálva, vagy anonimizáltan felhasználhatja statisztikai célokra, illetve a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatás továbbfejlesztéséhez is.
  3. A 3.C. pontban megadott adatok tekintetében a Számlainformációs Szolgáltatás tekintetében a szerződés teljesítése.
  4. A Szolgáltatások használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő 3.D. pontban megadott adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.
  5. Az Adatkezelő a marketing tevékenységének a célja, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználóknak.
 5. Sütik és szoftverfejlesztési csomagok használata:
  1. Az Adatkezelő a honlap, illetve az alkalmazás használata során sütik, illetve SDK (szoftverfejlesztő készlet) segítségével a Felhasználók közvetlen azonosítására nem alkalmas, a 3.D. pontban meghatározott adatokat kezel. A sütik egy része a holnap használhatóságát, rendes működését biztosítja, ezek az ún. szükséges sütik, a statisztikai sütik pedig a látogatók honlaphasználati szokásait elemzik és segítenek beazonosítani a Felhasználókat. A marketing sütik az Adatkezelő marketing tevékenységének részét képezik és segítségükkel a Felhasználók személyre szabott hirdetésekkel érhetők el. Az Adatkezelő a honlapon az alábbi sütiket alkalmazza:
   Session cookie: szükséges süti, amely a Felhasználó munkamenetét rögzíti.
   Google Analytics: statisztikai süti, mely a Felhasználó honlaphasználati szokásait elemzi, statisztikákat készít.
   Cloudlflare süti: szükséges süti, amely a hálózati erőforrások elemzését, kezelését és optimalizálását támogatja, valamint a hálózat védelme miatt szükséges.
   Hozzájárulási cookie: szükséges süti, amely a Felhasználó sütikkel kapcsolatos preferenciáit menti el.
   Google Ads: marketing süti, mely személyre szabott hirdetéseket jelenít meg a Felhasználóknak.
   A szükséges sütik alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés esetében az Adatkezelő jogos érdeke a honlap rendes működésének biztosításához fűződő érdeke, a statisztikai süti alkalmazása esetén pedig az, hogy a Felhasználók honlaphasználati szokásainak elemzése útján fejleszteni tudja a honlapot. Az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy a Felhasználóknak is érdeke az, hogy jól működő, felhasználóbarát honlapot használjanak, ezért érdekazonosság is megállapítható.
   A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.
  2. Az Adatkezelő a Koin alkalmazásban a következő, harmadik féltől származó szoftverfejlesztő készleteket alkalmazza:
   Google Firebase/Analytics: a Felhasználó alkalmazáshasználati szokásait elemzi, a Felhasználó eszközével kapcsolatos adatokat gyűjt.
   Google Firebase Crashlytics: hibanaplót készít, a Felhasználó eszközével és azonosítójával kapcsolatos adatokat gyűjt.
   Google Play: hibanaplót készít, a Felhasználó alkalmazáshasználati szokásait elemzi, a Felhasználó eszközével kapcsolatos adatokat gyűjt.
   Huawei Analytics Kit: a Felhasználó alkalmazáshasználati szokásait elemzi, a Felhasználó eszközével kapcsolatos adatokat gyűjt.
   Huawei AppGallery Crash Service: hibanaplót készít, a Felhasználó eszközével kapcsolatos adatokat gyűjt.
   Az Adatkezelő a Huawei szoftverfejlesztői készleteit kizárólag a Huwaei készülékkel rendelkező Felhasználóknál alkalmazza. A szoftverfejlesztési csomagokkal kapcsolatos adatkezelés esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek az alkalmazás rendes működéséhez fűződő jogos érdeke.

  Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

  A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő (a Szolgáltatás használatához, felmerülő hibák beazonosításához és javításához szükséges, például – de nem kizárólag – a webszerver által generált hibaüzenetek, programkód által generált hibaüzenetek) adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

 6. Az adatkezelés időtartama:
  1. A Felhasználó által megadott 3.A. pont szerinti személyes adatok esetében, amíg a Felhasználó használja a Számlainformációs Szolgáltatást, illetve a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatást, vagy ezek bármelyikét. A Felhasználó önkéntes döntése alapján törölheti hozzáférést a Számlainformációs Szolgáltatáshoz, illetve a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatáshoz, vagy ezek bármelyikéhez, ebben az esetben minden a Számlainformációs Szolgáltatással, illetve a Manuális Kiadáskövetési Szolgáltatással, vagy ezek bármelyikével kapcsolatos személyes adatai is törlésre kerülnek.
  2. A Felhasználó önkéntes döntése alapján törölheti a 3.B. pontban felsorolt adatokat.
  3. A Felhasználó önkéntes döntése alapján törölheti a 3.C. pontban felsorolt adatokat az összes adat törlése funkcióval vagy egy adott Hozzárendelt Számlára vonatkozóan a Hozzárendelt Számla törlésével.
  4. A Szolgáltatások használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő 3.D. pont szerinti adatok esetében a látogatástól számított 180 napig tárolja a rendszer az adatokat.
 7. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

  Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

  • Amazon Web Services EMEA SARL
   38 Avenue John F. Kennedy,
   L-1855 Luxembourg
   Tevékenysége: Szerverbérlet és tárhely szolgáltatás
  • Atlassian Corporation Plc
   Level 6, 341 George Street
   Sydney, NSW 2000, Australia
   Tevékenysége: Szolgáltatások használatával kapcsolatos felhasználói megkeresések kezelése és nyilvántartása

  A fenti adatfeldolgozók vállalják az általános adatvédelmi kikötéseknek való megfelelést, így a harmadik országba történő adattovábbítás az Általános Adatvédelmi Rendelet 46. cikk (2) bek. c) pontján alapul.

  Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Google Analytics sütije, illetve szoftverfejlesztési készletek alkalmazásával a Google, Inc. (Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok), illetve a Huawei Technologies Co. Ltd. (Sencsen, Kuantung, Kína) is hozzáférhet a Felhasználók közvetlen azonosításra nem alkalmas adataihoz (ez utóbbira ugyanakkor kizárólag a Huawei eszközzel rendelkező Felhasználók esetében kerülhet sor). Ezek a személyek ugyanakkor vállalják az általános adatvédelmi kikötéseknek való megfelelést. Egyebekben a személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

 8. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől:

  1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.

  Hozzáférés joga:

  A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő a beállítások menüpont alatt a Felhasználóknak lehetőséget biztosít arra, hogy adataikat exportálják.

  Helyesbítéshez való jog:

  A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  Törléshez való jog:

  Felhasználó saját maga a www.koin.hu weboldalon vagy a mobileszközön futó alkalmazás beállítások menüpontjában törölheti személyes adatait.

  A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. a Felhasználó visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. a Felhasználó az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

  Adatkezelés korlátozásához való jog:

  A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. a Felhasználó az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Adathordozhatósághoz való jog:

  Felhasználónak lehetősége van a beállítások menüpont, hogy adataikat exportálják és azt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

  A Felhasználó továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

  Tiltakozáshoz való jog:

  A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.

  Az Adatkezelő a Felhasználó részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

  Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 9. Jogérvényesítési lehetőségek:

  Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
  A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni, amire 30 munkanapon belül választ kap az érintett.

  A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  Az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Az Adatkezelő a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

  Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

 10. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

  Az Adatkezelő bármikor jogosult adatkezelési gyakorlatának egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Felhasználók a Szolgáltatások további használatával elfogadják a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.